Det är dags att börja förbereda för 2024 års årsmöte som sker i mars.

Ute i sektionerna är det dags att avsluta året med en “verksamhetsberättelse” som sektionen lämnar in till styrelsen inför årsmötet, det ska även göras eventuella val i sektionen inför 2024, så som sektionsordförande och vice ordförande som representerar medlemmarna i sektionerna på årsmötet. För rösträtt på sektionsmötet ska medlemsavgiften för 2023 vara betald innan januari 2024. Finns det förslag på kandidater till styrelsen så ska dessa nomineringar lämnas till styrelsen, viktigt att kandidat är tillfrågad.

Det är även dags att jobba fram en verksamhetsplan för 2024 som lämnas in till styrelsen inför årsmötet. Har ni motioner, lämna även dem till styrelsen. Dessa kan skickas till kontakt@clubofamericanford.se

Alla handlingar inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari.

  • President: Patrik Lennman – vald 2023 – 2025
  • Vice president: Sven Öberg – vald 2022 – 2024, ställer upp för omval
  • Kassör: Cecilia Schönhult – vald 2022 – 2024, ställer upp för omval
  • Sekreterare: Henrik Hundersmarck – vald 2023 – 2025
  • Sektionernas Ordförande sitter som ledamot
  • Sektionernas Vice ordförande sitter som suppleant

Vi söker Ordförande och/eller Vice ordförande i sektionerna Dalarna, Norrland och Mitt Norrland

Andra uppgifter som behöver tillsättas är

  • Stöd och hjälp till tidningsredaktören Clazze
  • Ansvarig för hemsidan “Club of American Ford”

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.