Välkommen till Club of American Ford!

Vi är en rikstäckande förening med ca 400 medlemmar som är indelad i olika sektioner vilka är, Stockholm, Örebro, Göteborg, Södra, Jönköping, Dalarna, Mittnorrland samt Norrland

Klubben startade 1976 i Bodafors av Clarence Engborg, Bruno Olsson, Sven-Erik Swanberg och Göran Claesson.

1978 består styrelsen av  Clarence Engborg, Göran Claesson, Lars Lundqvist och Bengt Sjöberg. 1983 Blir Anders Junkergård från Stockholm president.

Presidenter genom åren:

Clarense Engborg, Anders Junkergård, Anders Wikman, Per-Håkan Andersson och Börje Bladh, idag är Patrik Lennman President.

Club of American Ford
c/o Henrik Hundersmarck
Lisebergsvägen 118
SE-125 35 Älvsjö
E-post: kontakt@clubofamericanford.se
Plusgiro 16 93 97-7
IBAN: SE02 9500 0099 6042 0169 3977

Vill du komma i kontakt med oss.

President: president@clubofamericanford.se
Vice President: vicepresident@clubofamericanford.se
Sekreterare: kontakt@clubofamericanford.se
Kassör: kassor@clubofamericanford.se
Vice kassör: vicekassor@clubofamericanford.se

Redaktör Fordmagasinet: fordmagasinet@clubofamericanford.se
Webmaster: webmaster@clubofamericanford.se