Välkommen till Club of American Ford!

Club of American Ford klubben har som syfte att främja bevarandet och restaurerandes av Amerikanska Ford, Lincoln, Mercury, Edsel bilar från företrädesvis 1954 och framåt. Vi är en rikstäckande förening med ca 400 medlemmar som är fördelade geografiskt i sektioner.

Klubben startade 1976 i Bodafors av Clarence Engborg, Bruno Olsson, Sven-Erik Swanberg och Göran Claesson.

Presidenter genom åren: Clarence Engborg, Anders Junkergård, Anders Wikman, Per-Håkan Andersson och Börje Bladh, idag är Patrik Lennman President.

Club of American Ford
c/o Henrik Hundersmarck
Lisebergsvägen 118
SE-125 35 Älvsjö
E-post: kontakt@clubofamericanford.se
Plusgiro 16 93 97-7
IBAN: SE02 9500 0099 6042 0169 3977

Vill du komma i kontakt med oss.

President: president@clubofamericanford.se
Vice President: vicepresident@clubofamericanford.se
Sekreterare: kontakt@clubofamericanford.se
Kassör: kassor@clubofamericanford.se
Vice kassör: vicekassor@clubofamericanford.se

Redaktör Fordmagasinet: fordmagasinet@clubofamericanford.se
Webmaster: webmaster@clubofamericanford.se