MHRF Försäkring

Den ledande försäkringen

MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och största – försäkring för historiska fordon, drivs av MHRF i samarbete med Folksam och erbjuder ett försäkringsalternativ för de flesta fordonen.
Om du kan svara ja på följande frågor:

  • Är du medlem i vår MHRF-anslutna klubb?
  • Är fordonet minst 20 år gammalt?
  • Används fordonet endast för nöjeskörning?
  • Förvaras fordonet i ett låst utrymme på hemorten?
  • Har du tillgång till bruksfordon?

… kan du ansöka om en MHRF-försäkring!

Informationsbroschyr 2020, gäller från och med 1 maj 2020

Kontakta Sven Öberg för att få information om hur du gör en försäkrningsansökan.

vicepresident@clubofamericanford.se

Vad gör MHRF-försäkringen unik?

MHRF-försäkringens premier används enbart för vår egen försäkring – inga pengar går åt till att betala andra försäkringstagares skador, men inga bidrag kommer heller från vanliga bil- och mc-försäkringar. Det betyder att all administration, alla skador och andra kostnader betalas av våra egna försäkringstagare. Eftersom Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag går inga pengar till aktieägare men de olika försäkringsformerna måste stå för sina skadekostnader.

Skaderesultatet för MHRF-försäkringen påverkar därför direkt premierna. Få skador och låga skadekostnader betyder att vi kan hålla premien nere. Ökar antalet skador och därmed kostnaderna betyder det premiehöjningar.

Produktfaktablad

Försäkringsvillkor från och med 1 maj 2019

MHRF-förmåner i Folksam