Årsträff 2016

6x7_R-011_011

Glöm inte att betala träffavgiften till klubbens Plusgiro 16 93 97-7
OBS! – Ange ditt medlemsnummer och att inbetalningen gäller årsträffen.

Lista över redan anmälda medlemmar finns under fliken “Forum”: http://clubofamericanford.se/wordpress/index.php/nya-forumet/