Klubbinformation

Vi är ungefär 400 medlemmar i dagsläget!

Klubben är indelad i olika sektioner Örebro,Göteborg, Jönköping, Södra, Stockholm,Dalarna,Mittnorrland samt Norrland
Medlemsavgiften är 400:- per år

Klubben startade 1976 i Bodafors med
Clarence Engborg, Bruno Olsson, Sven-Erik Swanberg och Göran Claesson i styrelsen.
Ny styrelse 1978 nu Clarence Engborg, Göran Claesson, Lars Lundqvist och Bengt Sjöberg

1983 Blir Anders Junkergård från Stockholm president.

Alla presidenter genom åren: Per-Håkan Andersson, Clarense Engborg, Anders Junkergård, Anders Wikman, Anders Junkergård och Börje Bladh.

Idag är Patrik Lennman President.

Sektioner Club Of American Ford

Klubben har redan från starten haft klubbsektioner över hela vårt avlånga land.